Anmäl dig till höstens seminarium

8.30  – 9.00            Registering

9.00 – 10.00           Seminarium med Lasse Mattila

10.00 – 10.30          Fika

10.30 – 11.30           Seminarium med Lasse Mattila

11.30 – 12.30           Seminarium med verksamheter som arbetar med utsatta grupper och ICDP

12.30 – 13.30          Lunch

13.30 – 14.30          Seminarium med verksamheter som arbetar med utsatta grupper och ICDP

14.30 – 15.00          Fika

15.00 – 16.00          Information från Stiftelsen ICDP

Kostnad inkl. lunch och fika 1950kr

Kostnad inkl. fika men utan lunch 1850kr

 

Lasse Mattila pratar om vikten av att bygga bärande relationer – om konsten att vara en viktig vuxen i barns och ungas liv

Utanförskapets omfattning, uttryck och kostnader

Preventionspotentialen vid lyckade insatse

Barns och ungas behov och utveckling

Risk och skyddsfaktorer

Att bygga bärande relationer