Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på ICDP med dina frågor eller funderingar. Vi svarar oftast inom en arbetsdag.

För pdfer och mailfakturor: inbox.lev.291422@arkivplats.se

Anna-Carin Hällgren

Styrelseledamot

anna-carin@icdp.se

Anna-Carin arbetar sedan 2005 som leg psykolog på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovården i Umeå, Region Västerbotten. Där möter hon blivande och nyblivna föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Anna-Carin samarbetar med och ger konsultation till barnmorskor och BVC sköterskor, vilka hon också utbildar i programmet Vägledande samspel ICDP sedan 2015. Att utbilda i Vägledande samspel ICDP ser Anna-Carin som mycket meningsfullt och ett uppdrag som ligger helt i linje med hennes hälsofrämjande och förebyggande uppdrag.

Annelie Waldau Bergman

Styrelseledamot

annelie@icdp.se

Annelie är leg psykolog, leg psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi. Hon har arbetat med barn och familjepsykologi sedan 1980-talet. Annelie är utbildad av grundarna till ICDP, Henning Rye och Karsten Hundeide och bildade tillsammans med kollegor Stiftelsen ICDP Sverige år 2000. Annelie har sedan dess utvecklat programmet och utbildat runt om i landet. Mellan år 2008-2022 var Annelie ordförande för Stiftelsen och är numera ledamot.

Caroline Wendel

Ordförande

caroline@icdp.se

Caroline är socionom och har arbetat med barn, ungdomar och familjer sedan 1993. Sedan 2015 verkar Caroline också som handledare i psykosocialt arbete. Hon har arbetat som chef och ledare sedan 1998 och har sedan 2006 implementerat ICDP i de verksamheter där hon varit verksam. Caroline är utbildare i programmet  och är engagerad i styrelsen sedan 2011 och har sedan dess utvecklat programmet och utbildat runt om i landet.

Jenny Jakobsson Lundin

Styrelseledamot

jenny@icdp.se

Jenny är leg psykolog och arbetar som enhetschef inom mödra-barnhälsovården och har också mångårig erfarenhet av att arbeta inom förskolan och skolan. Jenny är Utbildare i ICDP programmet och har skrivit böckerna Psykologi för klassrummet och Samspelets psykologi i förskolan. Hon bor och är verksam i Örebro.

Malin Ryen

Styrelseledamot

malin@icdp.se

Malin är leg psykolog och har mångårig erfarenhet av att arbeta som psykolog gentemot förskolan vilket hon just nu gör i Haninge kommun. Malin är också doktorand vid Stockholms Universitet och Utbildare i programmet Vägledande samspel ICDP. Malin är också en av dem som utbildar Utbildare på nivå 3.

Paul Bergman

Styrelseledamot

paul@icdp.se

Paul är utbildad psykolog, psykoterapeut samt lärare och handledare i psykoterapi. Paul Bergman är en av instiftarna av Stiftelsen ICDP Sweden och har sedan starten år 2000 arbetat med att sprida, vidareutveckla samt bedriva forskning kring den svenska modellen av programmet Vägledande samspel ICDP.

Veronica Kindbom

Ledamot

veronica@icdp.se

Veronica är leg förskollärare och beteendevetare med lång erfarenhet både inom förskolan och det psykosociala arbetet på en familjecentral. I familjecentralsarbetets hälsofrämjande och förebyggande arbete passar Vägledande samspels grundsyn väl in och Veronica implementerar och utbildar i programmet både inom socialtjänsten samt förskola/skola. Veronica är ICDP utbildare sedan 2016, har suttit i styrelsen sedan 2019 och blev ordförande 2022.