ICDP Norden, med representanter för Sverige, Finland, Norge och Danmark träffas två gånger per år för att diskutera gemensamma frågor. Det kan handla om att enas om gemensamma riktlinjer gällande utbildningskrav, utveckling och organisation i respektive land.

I Norge finns det en förening för ICDP och deras arbete kan du läsa om på Hjem – ICDP Norge. De samarbetar med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, då programmet också är ett nationellt program som ligger under Norges motsvarighet till socialdepartementet. Om dem kan du läsa mer under International Child Development Programme (ICDP) (bufdir.no).

I Danmark finns det flera organisationer som arbetar med ICDP. Dessa kan du läsa om på respektive hemsida. Dansk center for ICDP Dansk Center for ICDP (danskcenterfor-icdp.dk)

UCN-Univeristy College Nordjylland ICDP-uddannelsen (ucn.dk)

Institut for relationspsykologi Om ICDP – Relationspsykologi

I Finland har ICDP FInland rf bildats för att sprida programmet International Child Development Programme ICDP – Vägledande samspel

Nordiskt nätverksmöte hålls vartannat år i något av de nordiska länderna. Till dessa möten är alla som är intresserade av ICDP välkomna.