ICDP International är den internationella organisation som instiftades 1992 i Oslo, Norge. Arbetet leddes då av en av programmets grundare, Karsten Hundeide. Numera är ICDP Internationals säte beläget i England och ordförande för organisationen heter Nicoletta Armstrong.

Stiftelsen ICDP Sverige har ett avtal med ICDP International som reglerar rättigheter och skyldigheter. I övrigt är ICDP självstyrande i de länder där organisationer har stiftats. I Sverige arbetar vi främst tillsammans med de övriga nordiska länderna (läs mer om ICDP Norden här)

Läs mer om det internationella nätverket och hur spridningen av programmet över världen ser ut på ICDP Internationals hemsida Welcome to ICDP – ICDP