För vem ICDP Community är till för alla som deltagit i utbildning på någon nivå i programmet Vägledande samspel ICDP. När du går någon av våra utbildningar, registreras du av din utbildare för att kunna ta del av information och material utvecklat för just det abonnemang som är kopplat till din utbildningsnivå (bas-, vägledar- eller utbildarnivå).

Varför Nyttan för dig som ICDP:are är att du ska hitta inspiration, stödmaterial men också kunna registrera deltagare och beställa diplom.

Nyttan för Stiftelsen ICDP är att vi kan fortsätta hålla låga priser genom att du som är utbildare själv registrerar, beställer material osv. Det gör att vi idag har en minimal administration trots att antalet ICDP:are i Sverige ökar för varje år. Vår målsättning är ju att Programmet ska komma så många människor som möjligt till del.

Inspireras av andra- Eftersom Programmet anpassas och justeras gör det att vi också gärna vill att ni som använder Programmet delar med er av ert material, övningar, tips på filmer osv. På så sätt kommer Community att fortsätta växa, inspirera och utvecklas.

Kostnader För dig som är utbildad på nivå 1 Basutbildning kostar abonnemanget 150 kr exkl. moms, på  nivå 2 Vägledarutbildning kostar abonnemanget 300kr exkl. moms och för dig som är utbildad på nivå 3 Handledarutbildning kostar det 600kr exkl. moms.

Detta abonnemang behöver du sedan förnya varje år för att få åtkomst till materialet.

Frågor och kontakt – Har du frågor om Community eller vill dela med dig av material vill vi att du mailar till info@icdp.se

Här nedan finner du material som är anpassat efter din utbildningsnivå.