Här nedan finns samtligt material, övningar och dokument för dig som är utbildare och handledare i Programmet Vägledande samspel ICDP. Under rubrikerna Basutbildning och Vägledarutbildning hittar du sådant som är specifikt just för de nivåerna. Filmer och övningar ligger allt samlat då du själv får avgöra vad som är lämpligt för just din utbildningsgrupp, oavsett nivå.

Basutbildning

Material

 1. Basprogram för nivå 1
 2. PPT Basutbildning
 3. Ledarskap och ICDP
 4. Dialogerna som cirklar
 5. Checklista för utbildare vid basutbildning
 6. Nu när du gått Basutbildning MVC/BVC
 7. Nu när du gått Basutbildning Förskola
 8. Nu när du gått Basutbildning Skola
 9. Nu när du gått Basutbildning Socialt arbete

Vägledarutbildning

Material

 1. Basprogram för Vägledarutbildning nivå 2
 2. Utbildningsprocessen till att bli vägledare
 3. Process vid utbildning av vägledare
 4. Syfte Process Vägledning
 5. Sensitiviseringsprinciper och vägledningsprocess
 6. Åtta teman och dess motsatser
 7. Dialoger som triangel och hus
 8. Relationskurvan
 9. Är din triangel rättvänd
 10. Dialogerna som cirklar

Barnkonventionen

 1. Barns tankar om barnkonventionen – barnombudsmannen.se
 2. Viktigast av allt – barnombudsmannen.se
 3. En film om barnkonventionen för yngre barn

Självskattning

 1. Loggbok för vägledare
 2. Checklista för vägledare
 3. Komponenter i vägledningsgruppen
 4. Förutsättningar i organisationen

Övrigt stödmaterial

 1. Instruktion till att ladda ner PPT mall
 2. PPT mall
 3. Instruktion till att ladda ner word mall
 4. Word mall logga uppe
 5. Word mall logga nere
 6. Instruktion till ICDP logga och färger
 7. Logga med vit text
 8. Logga med svart text

Tips på filmer

 1. Emotionella dialogen
  1. Niklas på stan (bekräfta)
  2. It´s not about the nail (lyssnar vi verkligen på vad den andre har att säga)
  3. Still face
  4. Hur många lingon finns det i världen-vattenslangen
 2. Meningsskapande dialogen
  1. Mom talking to baby
  2. Elton snackar med pappa
  3. Baby has a full conversation with his daddy
  4. Lejonkungen- Mofasa förklarar för Simba hur allt hänger ihop
 3. Reglerande dialogen
  1. Gradert stötte på bryggekanten
  2. Little girl takes cow in house
  3. Toilet roll changing
 4. Vilken dialog är aktuell
  1. Elvin plockar blåbär
  2. När Emil snusar
 5. Omformuleringar
  1. Prusiluskan Pippi
 6. Tonåringar/unga vuxna
  1. Den unga hjärnan UR play
 7. Kulturella aspekter
  1. Tusenkronorsloppet
 8. Trauma
  1. Removed – Om trauma, utsatthet och övergivenhet vad gäller familjhemsplacerade barn
 9. Blandade filmtips
  1. All that we share – alla har vi likheter
  2. Every opportunity – förhållningssätt
  3. Ella och Elvira på promenad – samspel
  4. Emosjonsveiledning-emosjonsfokusert familieterapi og foreldeveiledning (ilska, känslor hos både vuxen och barn)
  5. The eyes of a child -fördomar, skillnader
  6. Bufdir: The Lunchbox – bry sig om
  7. Look beyond borders – att se varandra
  8. D-tac baby the power of love
  9. Vi frågar några barn hur de vet att deras föräldrar älskar dem
  10. Bemötande- Kalmar Läns Landsting
  11. What makes a good life? Lessons from the longest study on | TED-Ed

Tips på övningar

 1. 97 sätt att säga mycket bra!
 2. Affektövningar
 3. Kulturella föreställningar/traditioner
 4. Omformuleringsövning – vägledningsgrupp
 5. Omformuleringsövning – utbildning
 6. Leta teman i barnbok
 7. Viktig vuxen
 8. Gyllene ögonblick
 9. Hetastolen, barnkonventionen och synen på barnet
 10. Mentalisering för småbarnsföräldrar
 11. Mentalisering för tonårsföräldrar
 12. Rollspel emotionella dialogen
 13. Rollspel meningsskapande dialogen
 14. Rollspel reglerande dialogen
 15. Zonen för möjlig utveckling
 16. Ökad lyhördhet genom att minnas
 17. Att lära känna varandra
 18. Observationsövning
 19. Att beskriva med andra ord

Onlineutbildning

Förslag på genomförande av digital utbildning

Förslag på genomförande av digital vägledning

Diplom och Community

Information om Community

Intyg basutbildning

Beställ diplom nivå 2 och inlogg på ICDP Community

Utbildarträffar

2020-11-19 PPT – Implementering

2019-11-08 PPT –  ambassadörskap, utbildarträffar och samarbetsatal, utveckling

2019-11-08 Sammanfattning av utbildarträff 20191108

Avtal, arvodes- och prisuppgifter

Avtal

Arvodesnivåer

Prissättning 2021 

Konsultavtal