Basutbildning i Göteborg

I Oktober startar en basutbildning i Programmet Vägledande samspel ICDP i Göteborg om en grupp om minst 10 deltagare finns. Anmälan sker på https://www.icdp.se/events/