Här kan du ladda ner intyg till deltagare i Vägledningsgrupp.

Du är fri att redigera det och göra om det så att det passar just din grupp.