Corona

Stiftelsen ICDP Sverige öppnar upp för digitala lösningar

Det kommer flera frågor om Stiftelsen ICDP Sveriges hållning vad gäller utbildning och vägledning i programmet under pågående Corona-epidemin. Det mest centrala är att varje
utbildare och vägledare följer allmänna råd och bestämmelser som gäller både nationellt och lokalt. Stiftelsen ser det också som att det är bättre att göra någonting än ingenting alls, därför
rekommenderar vi uppstart av både utbildnings- och vägledningsgrupper via digitala plattformar i avsaknad av fysiska möten. Förhållningsregler för utbildningsgrupper på nivå 1 och nivå 2
Med hänsyn till den kunskap vi har idag (2020-09-02) bör försiktighet iakttas vad gäller att starta upp fysiska nivå 1 utbildningar. Utbildningen genomförande bygger på att deltagarna genomför
övningar och gruppdiskussioner och har personlig kontakt i det fysiska rummet. Idet fall det är en arbetsgrupp som ändå träffas så är ett genomförande möjligt, Men med deltagare från flera håll
är det klokt att överväga en uppstart av fysiska möten tills det allmänna läget stabiliserats/förbättrats. Däremot anser stiftelsen att nivå 1 utbildningar kan genomföras digitalt.
Att tänka på är att:

  • Använda ett system som är stabilt och fungerar väl med flera deltagare.
  • Det digitala systemet måste även möjliggöra indelning i smågrupper då kunskapsförmedlingen av programmets innehåll främst sker genom övningar och gruppdiskussioner.

Även för nivå 2 utbildningar rekommenderar stiftelsen för möjligheten att starta dessa utbildningsgrupper via digital plattform. Avsikten bör då vara att så fort detta allmänna
smittskyddsläget tillåter så övergår utbildningstillfällena till fysiska möten. Även påbörjade utbildningsgrupper kan fortsätta digitalt så att de blivande vägledarna kan slutföra sina
vägledningsgrupper om de allmänna och/eller lokala riktlinjerna tillåter det. Även slutförandet av en redan påbörjad nivå 2 utbildning kan ske via digitala möten. Slutrapport
kan examineras via digitala möten.

Förhållningsregler för vägledningsgrupper

För vägledningsgrupper gäller samma råd som vid utbildning att följa de allmänna och lokala råden/regelverket vad gäller fysiska möten. Men även här gäller principen att det är bättre att göra
nånting än ingenting alls. Stiftelsen öppnar därför för möjligheten att starta vägledningsgrupper via digitala plattformar. Samma råd för utbildningsgrupper gäller även här:
Använda ett system som är stabilt och fungerar väl med flera deltagare. Det digitala systemet måste möjliggöra indelning i smågrupper (då kunskapsförmedlingen av
programmets innehåll främst sker genom övningar och gruppdiskussioner). Avsikten kan dock vara att vägledningsgrupper, när det är möjligt, kan övergå till fysiska träffar.
För dig som är utbildare finns förslag på genomförande av obligatoriska utbildningsmoment på Community.
2020-09-02
Med vänlig hälsning Stiftelsen ICDP Sverige