Effektevaluering av International Child Development Programme (ICDP)

  • En randomisert kontrollert studie

Målet med studien er å undersøke effekten av standardversjonen av
foreldreveiledningsprogrammet ICDP i Norge. Dette gjøres ved å undersøke
foreldrerapportert endring ved 1) foreldrene, 2) foreldre-barn-relasjonen og 3) barnet.
Gjennom studiens tre problemstillinger undersøker vi effekten av ICDP på tre nivåer:

  1. Fører ICDP til en positiv endring i rollen som foreldre?
  2. Kan ICDP styrke relasjonen mellom foreldre og barn?
  3. Kan ICDP bidra til å bedre barns helserelatert livskvalitet, emosjonelle vansker og
    sosiale fungering?

Ladda ned studien här