Diplomerad Vägledare i Vägledande samspel för förälder i nytt land – intresseanmälan

Diplomerad Vägledare i Vägledande samspel för förälder i nytt land - intresseanmälan

När

19 september 2024 - 20 september 2024    
09:00 - 16:00

Bokningar

3 950,00kr
Boka nu

Event Type

Vägledande samspel ICDP är ett sätt att förverkliga Nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft juli 2025

Programmet matchar syftet med nya lagen genom att bland annat vara ett tydligt, kunskapsbaserat program, med starkt barnperspektiv som främjar jämlikhet och jämställdhet. ICDP är ett förebyggande, enkelt och lättillgängligt samspelsprogram som kan implementeras inom exempelvis socialtjänst, skola, förskola osv.

Programmet Vägledande samspel ICDP erbjuder en utbildning som tagits fram tillsammans med Jönköpings kommun för dig som är utbildad Vägledare (nivå 2). Det är ett koncept för att arbeta med nyanlända och utrikesfödda föräldrar med Vägledande samspel som grund. Ett anpassat program presenteras där förhållningssättet varvas med samtal kring kultur och samhälle. För hur går det egentligen till när en familj ska bli integrerad i en ny kultur och förstå samhället. Och hur kan föräldrarna stötta sina barn som ska växa upp med två kulturer.

I Jönköping pågår ett arbete med Vägledande samspel i utanförskapsområden som riktar sig till målgruppen och de har haft många vägledningsgrupper med mycket gott resultat. Deras målsättning är att skapa delaktighet, minska rädsla för myndigheter och förståelse för att vi här i Sverige lever i ett globalt sett extremt land och betydelsen av det. Men framförallt att ICDP ska komma så många barn som möjligt till del via deras föräldrar.

“Livet blir lättare när vi från början lär oss hur livet fungerar här” (förälder som gått Vägledande samspel för förälder i nytt land).

Dag 1 innefattar en del teori samt hur vi kan justera programmet till målgruppen förälder i nytt land. Ni får tips på relevanta övningar och filmer.
Dag 2 kommer eventuellt bli digital. Den har fokus på diskussioner, litteraturseminarium och ger utrymme att dela erfarenheter och ställa frågor.

Vill du se och läsa mer om Vägledande samspel i Jönköping

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/fateme-jag-har-lart-mig-att-saga-att-jag-alskar-mina-barn

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/mamman-innan-kunde-jag-inte-saga-att-jag-alskar-mina-barn

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/har-far-foraldrar-stod-pa-sitt-eget-sprak

 

Nedan är förslag på tider då vi ej kan garantera kursstart utan tillräckligt stor grupp. Är ni fler än 5 från samma organisation maila till caroline@icdp.se för rabatt.

När: 2024-09-19, kl. 9.00 – 16.00, 2024-19-20, kl 9.00 – 16.00

Plats: Ej fastställt ännu. Stockholm eller Jönköping

Kursavgift: 3950 kr inkl. fika för- och eftermiddag. Lunch äter du på egen hand.

Utbildare: Ulrica Kuch Heidari som är en av de som arbetar mest aktivt med målgruppen i Jönköping

samt Caroline Wendel från Stiftelsen ICDP

Kurslitteratur:

Sanari A, Sverigevänner : historien om hur pappa och jag försökte bli svenskast på Tjörn, 2020

Bergman P, Dialog och Demokrati – vägledande samspel i ett samhälleligt och utvecklingspsykologiskt perspektiv. Repetera speciellt de sidor om dialogerna och demokratisering. 

Häften eller annat material kan tillkomma.

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

  • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
  • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
  • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

  • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Det kan bli möjligt att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle i mån av plats. För att täcka merkostnaden kommer dock en halv kursavgift debiteras.
  • Det är obligatorisk närvaro vid alla kursdagar. Om kursdeltagare blir sjuk behöver vissa kompletterande uppgifter behöva genomföras av deltagaren, vilka tas fram av kursledaren. För att få kursbevis krävs minst 75 % närvaro.

 

Bokningar

Biljetter

3 950,00kr

Registreringsinformation

Booking Summary

1
x Standardbiljett
3 950,00kr
Totalpris
3 950,00kr