Intresseanmälan – Vägledarutbildning

Intresseanmälan - Vägledarutbildning

När

26 oktober 2025    
09:00 - 16:00

Bokningar

7 900,00kr
Boka nu

Var

Ersta konferens & hotell
Erstagatan 1K, Stockholm, 116 28

Event Type

Karta Otillgänglig

Diplomerad Vägledare i Programmet Vägledande Samspel ICDP

Omfattning och Struktur

Utbildningen sträcker sig över minst 24 timmar och erbjuder både teoretisk och praktisk fördjupning i Programmet Vägledande samspel ICDP. Vid färdigställande blir du Diplomerad Vägledare i programmet.

Mål med Utbildningen

Målet med utbildningen är att utveckla deltagarnas förmåga att:

 • Skapa god kontakt med föräldrar och andra omsorgsgivare.
 • Förmedla en positiv bild av barns och vuxnas egenskaper och förmågor.
 • Stödja och uppmuntra omsorgsgivares lyhördhet och initiativ.
 • Aktivera omsorgsgivare enligt programmets åtta samspelsteman och tre dialoger.
 • Uppmuntra och bekräfta positiva aspekter i omsorgsgivarens nuvarande praktik.
 • Stödja och vägleda omsorgsgivare att bli medvetna om sitt samspel.
 • Vägleda grupper av föräldrar och/eller andra omsorgsgivare.
 • Utveckla en personlig förmedlingsstil av programmet.
 • Uppmärksamma och förmedla respekt för kulturella olikheter.

Utbildningens Innehåll och Arbetsformer

För att bli godkänd i utbildningen krävs att deltagarna genomför följande moment:

 • Vägledning av en grupp omsorgsgivare (minst 4 personer) vid 6-8 tillfällen, baserat på de sju principerna för ökad lyhördhet.
 • Kontinuerliga dagboksanteckningar över arbetet med gruppen.
 • Diskussioner om samspelserfarenheter, både egna och andras.
 • Illustration av övningar genom berättelser, rollspel eller video.
 • Praktisera empatiövningar och omformuleringar.
 • Uppmärksamma och diskutera kulturella olikheter i närmiljön.
 • Sammanfattande rapport med personliga reflektioner om:
  • Arbetet med att vägleda en grupp.
  • Erfarenheter av övningar och utbildningsmoment.
  • Personlig utveckling och fördjupning under utbildningen.

Kurslitteratur

Förutom “Vägledande samspel i praktiken” (sid 72 och framåt) samt “Dialog och demokrati” från Basutbildningen, ska följande litteratur läsas:

 • Edenhammar, K. (2015). “Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande samspel/ICDP i Sverige.” Stockholm: ICDP Förlag.
 • Hundeide, Karsten. (2006). “Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar.” Studentlitteratur: Lund.
 • Ryen, M. Wendel C (2022). “Praktisk tillämpning av barnkonventionen.” Stockholm: ICDP Förlag.

Val av ett av följande alternativ:

 1. Jakobsson Lundin, J (2019). “Samspelets psykologi i förskolan.” Lärarförlaget.
 2. Partanen, P. (2008). “Från Vygotskij till lärande samtal.” Sanoma Utbildning.
 3. Lyberg, E. (2021). “Anknytning och samspel i barnhälsovården.” Gothia Kompetens AB.
 4. Bath. H, Seita. J. (2019). “De tre pelarna i traumamedveten omsorg – att skapa en läkande miljö ‘de övriga 23 timmarna’.” Studentlitteratur AB.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

 • Vägledningshäfte för blivande föräldrar
 • Vägledningshäfte 0-11 eller 13-18 år
 • Vägledningshäfte för familjehemsföräldrar
 • Vägledningshäfte för arbete med mellanstadieelever
 • Vägledningshäfte för arbete med förskolebarn
 • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Plats

Ersta hotell- och konferens i Stockholm

Utbildningsdatum

Utbildningsdatum sätts när gruppen har 12 deltagare. Utbildningen hålls klockan 9.00 – 16.00 alla dagar.

Deltagarvillkor

Om utbildningen får färre än 10 deltagare kan den ställas in eller delvis genomföras digitalt.

Kursavgift

Pris: 7900 kr ex. moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Övriga kostnader som böcker, lunch, resa och logi bekostas och ordnas av deltagarna.

Utbildningskrav

Genomgången Basutbildning.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta info@icdp.se

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP regi:

 • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
 • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
 • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

 • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
 • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bokningar

Biljetter

7 900,00kr

Registreringsinformation

Booking Summary

1
x Standardbiljett
7 900,00kr
Totalpris
7 900,00kr