Vägledarutbildning med start våren 2024

Vägledarutbildning med start våren 2024

När

5 april 2024    
09:00 - 16:00

Bokningar

7 900,00kr
Boka nu

Var

Ersta konferens & hotell
Erstagatan 1K, Stockholm, 116 28

Evenemangnamn

Karta Otillgänglig

Plats:

Ersta hotell- och konferens i Stockholm

Utbildningsdatum:

240405

240507

240906

241108

Klockan 9.00 – 16.00 alla dagar

Kursavgift

Pris 7900 kr ex. moms.

I priset ingår fm och em fika. Övriga kostnader som böcker, lunch, resa och logi  bekostas och ordnas av deltagarna.

Kort beskrivning av utbildningen:

Under er utbildning till diplomerad Vägledare är er huvudsakliga uppgift att vägleda en grupp omsorgspersoner. Dessa omsorgspersoner kan vara föräldrar, pedagoger, vårdpersonal eller andra professionella med uppdrag att ha omsorg om barn eller andra i beroendeställning.

Utbildningskrav:

Genomgången Basutbildning.

Utbildare:

Caroline Wendel

E-post: caroline@icdp.se

Kurslitteratur

Förutom Vägledande samspel i praktiken (sid 72 och framåt) samt Dialog och demokrati, från Basutbildningen, ska följande litteratur läsas:

Edenhammar, K. (2015). Berättelser – Femton år med Programmet Vägledande samspel/ICDP i Sverige. Stockholm: ICDP Förlag.

Hundeide, Karsten. (2006). Sociokulturella ramar för barns utveckling – barns livsvärldar. Studentlitteratur: Lund.

Ryen, M. Wendel C (2022). Praktisk tillämpning av barnkonventionen. Stockholm: ICDP Förlag.

Något av följande 4 alternativ:

Alternativ 1. Jakobsson Lundin, J (2019). Samspelets psykologi i förskolan. Lärarförlaget.

Alternativ 2. Partanen, P. (2008). Från Vygotskij till lärande samtal.  Sanoma Utbildning.

Alternativ 3. Lyberg, E. (2021). Anknytning och samspel i barnhälsovården. Gothia Kompetens AB.

Alternativ 4. Bath. H, Seita. J. (2019). De tre pelarna i traumamedveten omsorg – att skapa en läkande miljö “de övriga 23 timmarna”. Studentlitteratur AB.

Valfritt häfte beroende på målgrupp:

 • Vägledningshäfte för blivande föräldrar
 • Vägledningshäfte 0-11 eller 13-18 år
 • Vägledningshäfte familjehemsföräldrar
 • Vägledningshäfte för arbete med mellanstadieelever
 • Vägledningshäfte för arbete med förskolebarn
 • Empatiskt ledarskap – Vägledning för ledare

Återbudsregler

Vid utbildning i programmet Vägledande Samspel ICDP samt vid deltagande på seminarier, nätverksträffar samt konferenser i Stiftelsen ICDP:s regi. Vid utbildning nivå ett, två samt tre:

 • Avbokning senare än en månad innan kursstart debiteras full taxa.
 • Avbokning senast en månad före kursstart debiteras halv avgift.
 • Avbokning två månader eller mer före kursstart debiteras ingen avgift.

Vid avbrott eller sjukdom:

 • Vid avbrott räknas platsen som utnyttjad. Att fullfölja kursen vid ett senare tillfälle kan endast ske vid mån av plats samt att en halv ny kursavgift debiteras.
 • För att få kursbevis krävs 75 % närvaro samt att vissa kompletterande uppgifter genomförs. Filmmomentet på nivå ett är obligatoriskt och en förutsättning för att kunna fortsätta på nivå tre.

Bokningar

Biljetter

7 900,00kr

Registreringsinformation

Booking Summary

1
x Standardbiljett
7 900,00kr
Totalpris
7 900,00kr
Varukorg0
Det finns inga produkter i varukorgen
Fortsätt handla