På vilket sätt kan Vägledande samspel ICDP vara till
hjälp för dig och ditt barn

ICDP programmets föräldragrupper finns i många av landets kommuner och regioner. I föräldragrupperna får du lära dig om dig själv och ditt barn och stärka er trivsel tillsammans. Ditt föräldraskap är unikt beroende på just dig och ditt barns samvaro. Tillsammans med andra föräldrar och ICDP programmet får du upptäcka dina egna kloka, självständiga tankar om dig och ditt barns situation.

Du som förälder är viktig för ditt barns lärande. genom samtal, frågor och övningar växer din förmåga att förmedla kunskaper och färdigheter som ditt barn behöver för att förstå och vara aktiv i världen. ICDP programet ger också dig och ditt barn ramar som vägleder er genom svåra situationer i vardagen.

På hemsidan under fliken Hitta vägledare kan du hitta var det i din kommun eller region finns aktiva ICDP vägledare.  

I programmet Vägledande samspel använder vi oss av tre dialoger och åtta samspelsteman. Här följer en kort information om vad dessa dialoger och samspelsteman i stort handlar om. När du som förälder får vägledning i programmet, så kommer du få en större förståelse för hur du kan använda var och en av dialogerna i din relation med just ditt barn.

Den känslomässiga dialogen handlar om hur vi föräldrar hjälper barnet att känna sig sedd och trygg tillsammans med oss. Det gör vi med hjälp av dialogens fyra teman.

 

 • Visar att jag tycker om barnet
 • Ser hur barnet mår och vad barnet är intresserad av
 • Pratar med barnet och lyssnar till vad barnet vill berätta
 • Ger barnet bekräftelse, beröm och uppmuntran

Den meningsskapande dialogen handlar om hur vi som föräldrar vägleder barnet till förståelse och kunskap om sig själv och den värld barnet skall leva i. Det gör vi med hjälp av dessa tre teman:

 • Delar barnets värld genom att skapa gemensam uppmärksamhet
 • Sätter ord på det vi upplever tillsammans med barnet. Ger barnet ett språk och gör det barnet upplever meningsfullt.
 • Utvecklar barnets tänkande genom att förklara och fördjupa kunskaper.

 

Den reglerande dialogen handlar om hur vi som föräldrar på olika sätt ger barnet stöd för att kunna lära sig olika saker och stegvis ta mer ansvar utifrån sina unika förutsättningar. Det gör vi med hjälp av dialogens fyra teman:

 

 • Hjälper barnet steg för steg när något är svårt
 • Anpassar stödet till vad barnet är i behov av
 • Har rutiner som barnet mår bra av och försöker anpassa situationen så att det ska bli så bra och tryggt som möjligt för barnet
 • Sätter gränser på ett empatiskt sätt som syftar till att lära barnet varför man inte får göra vissa saker

Gå till vår kontaktsida och kontakta oss där eller sök en vägledare nära dig här