Community

Välkommen till ICDPs interna nätverk!

ICDP Community är till för alla som deltagit i utbildning på någon nivå i programmet Vägledande samspel ICDP. När du går någon av våra utbildningar, registreras du av din utbildare för att kunna ta del av information och material utvecklat för just det abonnemang som är kopplat till din utbildningsnivå (bas-, vägledar- eller utbildarnivå).

För dig som är utbildad på nivå 1 Basutbildning kostar abonnemanget 150 kr exkl. moms, på  nivå 2 Vägledarutbildning kostar abonnemanget 300kr exkl. moms och för dig som är utbildad på nivå 3 Handledarutbildning kostar det 600kr exkl. moms.

Detta abonnemang behöver du sedan förnya varje år för att få åtkomst till materialet.

Vid frågor maila info@icdp.se