Intyg till deltagare i Vägledningsgrupp

Nu finns det intyg att skriva ut för dig som är Vägledare i programmet Vägledande samspel och som vill ge dina gruppdeltagare ett intyg på att de deltagit i föräldravägledning. Du hittar det i Community under Material till Vägledningsgrupp.