På vilket sätt kan Vägledande samspel vara till hjälp för mig som yrkesverksam?

Vi som arbetar med människor vet hur viktigt det är med goda relationer för att bygga upp ett förtroende hos dem vi möter. Vägledande Samspel ICDP är ett empatibaserat, enkelt och samhällsbaserat program vars målsättning är att stödja och främja psykosocial kompetens hos personer som ansvarar för omsorg inom olika verksamheter.

Genom programmet kan du som yrkesverksam få hjälp till att utveckla din relationskompetens och förmåga att skapa positivt samspel. Ofta är vi som arbetar med människor skickliga på detta men har kanske inte ett språk för det vi gör. Samspel är en intuitiv process där vi ofta inte vet vad och varför vi gör som vi gör. Genom ICDP får du ett språk för det viktiga relationsarbete du gör dagligen. Genom att medvetandegöra och få ett språk för samspelet blir det också lättare att hitta vägar fram när samspelet haltar. Ibland träffar du som yrkesverksam på barn och vuxna människor som det är svårare att bygga en relation till. Då är det bra att veta vad ett positivt samspel faktiskt innebär och hur vi kan få tillstånd detta. Vår förmåga till att skapa goda relationer och ett gott samspel är något som alltid kan fördjupas, oavsett hur bra vi är på det. Att arbeta med ICDP i en organisation leder till att alla får ett gemensamt språk, vilket kan göra det enklare att tänka och reflektera tillsammans när det exempelvis är svårt att få till stånd en god relation eller för att klä det som fungerar bra i ord.

Att arbeta med ICDP innebär också att arbeta med att förverkliga barnkonventionen i vår praktiska yrkesvardag.