Nordiskt Nätverksmöte den 9-10.5.2019

Temat för konferensen är Lekfullhet och kroppslighet. Konferensens föreläsare är barnpsykiater Jukka Mäkelä, barnpsykiater och sakkunnig vid THL (Institutet för Hälsa och Välfärd) med positiv uppfostran och motarbetande av barnmisshandel som specialområden. Rubriken för hans keynote är “Lekens kroppsliga väsen: Hur vårt nervsystem möjliggör och drar nytta av upprymd gemenskap”.

och Cecilia Waldekranz, psykolog och psykoterapeut med kroppsorienterat fokus. “Berätta med en gest” heter hennes anförande som handlar om hur vi, genom att använda kroppen på ett lekfullt sätt, kan utforska nya sätt att relatera till oss själva och andra. Hon leder också en parallell workshop med samma tema. Cecilia talar svenska och engelska.

Våra föreläsare pratar finska (tolkas till engelska), svenska eller engelska.

Läs mer här

Call for papers – Inbjudan att sända in forskningsbidrag till ICDP nordisk
nätverksträff den 9-10 maj 2019 i Esbo (Hanaholmen) Läs mer här

Anmälan sker på ICDP Finlands hemsida