Ny bok! Berättelser – 15 år med vägledande samspel i Sverige

berättelser

Ny bok!

”Allt man gör blir historia – vad är det för berättelser vi skapar”?

Ja, vad är det för berättelser vi skapar? Vi ville gärna ta del av några berättelser om hur Programmet Vägledande samspel används ute i landet. Denna bok heter ”Berättelser” den är baserad på ett tjugotal intervjuer och fyra rapporter, sammanlagt har ett femtiotal personer runt om i landet berättat om sina erfarenheter av att avvända Programmet Vägledande samspel i sin vardag. Vi har inte i första hand varit ute efter att problematisera utan ville ta reda på varför man använder programmet, hur man behåller kvalitén i arbetet och hur användarna uppfattar programmet.

Att använda berättelser det narrativa perspektivet, kan vara ett värdefullt komplement till andra sätt att ta in och värdera olika typer av verksamheten.

Boken består av tre delar; Den första delen handlar om programmets historia, bakgrund, innehåll och implementering i Sverige.

Den andra delen är bokens hjärta, nämligen alla intervjuer utskrivna och godkända i sin helhet. Dessutom finns rapporter skrivna av vägledare.

Tredje delen är en sammanfattning och reflektioner kring intervjuerna, diskussion och funderingar om framtiden.

En stor del av boken består av citat, det är avsiktligt. Det är användarnas åsikter om programmet som ska komma fram, det är deras röster vi höra. Detta är ingen undersökning med vetenskapliga anspråk. Det är ett försök att fånga något av det pågående arbetet med Programmet Vägledande samspel och reflektera över det som görs och sätta in det i ett större sammanhang och fundera över utvecklingen framåt.

Det har varit mycket spännande och intressant för mig att möta och diskutera programmet med alla dessa ICDP-are och fantastiskt roligt för att de tycker att programmet fungerar så bra i deras verksamheter.

Hjärtligt tack till alla för att ni ville vara med!

Stockholm i juni 2015

Karin Edenhammar