Ny Utbildning med start 10-11/3-2016!! Empatiskt Ledarskap

Vår nya utbildning ”Empatiskt Ledarskap” vänder sig till dig som är intresserad att utveckla ett empatiskt ledarskap -ett ledarskap där du genom medkänsla, närvaro och självreflektion bidrar till dina medarbetares samarbete och förmågor. Ett ledarskap som stöder hälsa, gemenskap, engagemang och ansvar i arbetet. I Utbildningen utgår vi ifrån Vägledande samspels ICDP:s tre dialoger för att du och dina medarbetare skall ha en mer utvecklad och hälsofrämjande dialog. Utbildningen går även igenom hjärnans funktioner för att du som ledare bättre skall förstå dina egna och dina medarbetares känslor och reaktioner. Utbildningen är praktiskt inriktad och du genomför övningar under utbildningen som du sedan tar med dig hem i ditt arbete.

Häftet ingår i utbildningen Empatiskt Ledarskap, en nordiskt certifierad ledaskapsutbildning med utgångspunkt från vägledande Samspel ICDP:s tre dialoger.

Plats: Ersta Konferens, Stockholm.

Tid: 8 heldagar under två terminer; 10-11 mars 2016, 19-20 maj 2016, 1-2 sept 2016 och 1-2 dec 2016. Samtliga dagar 09.00 – 16.00

Kostnad: 36 000 exkl moms.

Vid bokning innan 1 december 2015 är priset 32 000 kr exkl moms.

OBS. I de fall antalet anmälda understiger 8 kommer utbildningen att ställas och eventuella bokningar att återbetalas.

Anmäl dig här!