Nya priser till hösten 2017

Ny prissättning på utbildningar kommer ske från och med 2017-08-01

Central bas- och vägledarutbildning höjs från 7 600kr till 7 800kr

Utbildning till handledare- utbildare i programmet höjs från 36 000kr till 37 000kr

Uppdragsutbildningar höjs från 6 800kr till 7 100kr