Nya utbildningar!

Programmet vägledande samspel ICDP har nu utvecklats för personal inom äldreomsorgen, därför erbjuds nu riktade utbildningar inom detta verksamhetsområde. Utbildningarna finns både på basnivå för dem som arbetar inom äldreomsorgen samt på avancerad nivå för ICDP handledare/utbildare som vill bli behöriga att utbilda personal inom äldreomsorgen.

Då programmet Vägledande samspel ICDP lyfter in ny kunskap och praktik är det nödvändigt att våra utbildare följer med i utvecklingen. För alla er som är handledare/utbildare i programmet anordnas därför en vidareutbildning. Utbildningen berör frågor som litteraturbyte, nya moment i de utbildningar ni ger på nivå 1 och 2, ökat kunnande inom området för trauma och kännedom om nya kunskapsområden såsom neuroaffektiv teori. Frågor om demokrati och etik kommer att lyftas fram med tanke på att programmet särskilt riktas till de barn och föräldrar som saknar en självklar plats och gemenskap i vårt samhälle.

Läs mer om utbildningarna och anmälan här.