Nyhetsbrev april 2022

Webbinarium under våren 2022

Stiftelsens avsikt under 2022 har varit att fortsätta erbjuda webbinarier, men efter en lång period av pandemi, har vi beslutat att inte lägga några webbinarier under våren 2022. Vi tänker att verksamheter behöver tid för återhämtning.

Utgående litteratur

Häftet Goda berättelser och gyllene ögonblick av Peter Westmark kommer att utgå som litteratur på Vägledarutbildningen Nivå 2. Ingen litteratur ersätter i nuläget.

De åtta samspelstemana på Ukrainska

Med anledning av det som sker i omvärlden och att många av oss i kommunerna redan nu möter Ukrainska flyktingar, så finns nu på vår hemsida ett material med de åtta samspelstemana översatta till Ukrainska. Du når dem på: ICDP | Produkter arkiv – ICDP där du även hittar länk till att ladda ner material på andra språk från Bufdir Norges hemsida.

Datum för Utbildarträffen

Årets Utbildarträff kommer att gå av stapeln den 11 november 2022. Träffen kommer efter önskemål vara digital. Boka in datumet så återkommer vi med innehåll!

Höstens seminarium

Den 23 september 2022 anordnar Stiftelsen ICDP ett seminarium där Ann-Louise Ljungblad, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik med forskningsintresse inklusion, barnkonvention, relationell pedagogik m m. är inbjuden att föreläsa om sin forskning kring Pedagogiskt Relationellt Lärarskap.

Stiftelsen kommer inleda dagen med att knyta an till föreläsningen under fm med temat Den praktiska, tysta kunskapen. Input från stiftelsen med efterföljande gruppdiskussioner. Priset är sänkt till 1800 kr med fika, men utan lunch. Den kan köpas till om så önskas.

Glad Påsk önskar vi er alla!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden