Nyhetsbrev juni 2022

Nyhetsbrev juni 2022

Styrelsen har precis haft årsmöte och det har skett lite förändringar. Annelie Waldau Bergman har efter flera års gott arbete som ordförande nu avgått och som ny ordförande valdes Veronica Kindbom. Grete Flakk som också varit med i styrelsen under flera års tid och bidragit med mycket kunskap och erfarenheter från Norge avgick som styrelseledamot. Jenny Jakobsson Lundin ersätter henne och vi hälsar Jenny varmt välkommen! Övriga ledamöter sitter kvar.
 
Ordförande
Veronica Kindbom
Kassör
Caroline Wendel
Övriga ledamöter
Anna-Carin Hällgren
Malin Ryen
Paul Bergman
Annelie Waldau Bergman
Jenny Jakobsson Lundin
 
Höstens utbildningar
Basutbildning i Göteborg 20-21/9 samt 18-19/10 – 2022. Läs mer och anmäl dig här

Basutbildning i Stockholm 28-29/9 samt 25-26/10 – 2022. Läs mer och anmäl dig här.

Vägledarutbildning i Stockholm 10/11, 25/1-23, 1/3-23 samt 19/4-23. Läs mer och anmäl dig här.

Handledarutbildningen startar också i Stockholm 20/10-22 Ni som är vägledare, välkomna med er ansökan! 

Utbildarträff har vi digitalt den 11/11 – 22. Vi återkommer med tid och innehåll.
 
Hemsidan
Vi fortsätter att utveckla hemsidan och bland annat kommer vi skapa ett forum där goda exempel lyfts. Vår tanke är att utbildare/vägledare från hela landet ska få möjlighet att berätta om sitt ICDP arbete. Förfrågan kommer framför allt gå till utbildare, men även vägledare ska ges möjlighet att berätta om sitt arbete i sin kommun/verksamhet. Detta för att inspirera kollegor över landet, men också öka medvetenheten om och nätverkandet mellan oss som arbetar med Vägledande samspel ICDP.
Tack också till alla er som gör återkopplingar på olika vis till vårt gemensamma arbete, det betyder mycket att vi alla hjälps åt att nå ut med programmet. Tanken är ju att vi gör detta tillsammans.
 
Vi önskar er alla en riktigt härlig sommar!
 
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden