Nyhetsbrev september 2022


Hej!
Nu har höstterminen startat och här kommer terminens första nyhetsbrev från stiftelsen. Vi har mycket spännande på gång som i vill informera om.

Nytt häfte på gång!
Ett nytt häfte om Barnkonventionen och Vägledande samspel ICDP är på väg till tryck och ska förhoppningsvis komma ut i butiken snart. Det är ett arbetshäfte till våra utbildningar, men kan också användas som informationshäfte till den som är
intresserad.

Utbildarträffen 2022
Utbildarträffen sker digitalt den 11 november mellan kl. 08.30-15.30. Vi går bland annat igenom det nya arbetshäftet om Barnkonventionen och såklart kommer en av våra utbildarkollegor berätta om sitt ICDP arbete. Mer exakt program kommer till er som är Utbildare lite senare.

Empatiskt ledarskap
Det pågår en ombearbetning av utbildningen Empatiskt ledarskap och den planeras vara färdig under senare delen av 2023.

Integration
Fortbildning kring Integration arbetas just nu fram i samarbete med Jönköpings kommun och så snart det är klart kommer vi att berätta mer.

Hemsidan
På hemsidan är det nya saker på gång, så håll utkik! Bl a kommer det under hösten att finnas möjlighet att för den som på något sätt är ICDP utbildad att dela med sig av goda exempel och delge hur en arbetar med ICDP på sin arbetsplats. Bild, text och kontaktuppgifter kommer att läggas ut på ICDPs förstasida och övriga ICDPare eller andra intresserade i landet har då möjlighet att höra av sig om en har vidare frågor kring hur ICDP arbetet är upplagt. Så hör av dig om du är intresserad av att dela med dig!

Det börjar också komma in lite tips på övningar och filmer, så du som är vägledare eller utbildare får gärna titta lite då och då på Community om det är något nytt som kan inspirera och förnya i dina grupper.

Du som har egna tips, skicka gärna in dessa till veronica@icdp.seVi hoppas vi får en härlig höst tillsammans där vi hjälps åt att
inspirera varandra med goda exempel!
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Stiftelsen ICDP Sweden