Nytt vägledningshäfte! finns nu i vår butik

Vägledningshäfte för dig som arbetar i förskolan

Programmet Vägledande samspel ICDP  sätter fokus på den unika relation som just du och ditt förskolebarn utformar. Genom att vara nyfiken på ditt samspel kan kontakten med och förståelsen för varje enskilt förskolebarn växa och utvecklas. I detta möte finns fröet till er gemensamma tillit och glädje som stödjer barnets resurser och självkänsla!

Med hjälp av detta häfte om tre dialoger för gott samspel erbjuder dig Programmet Vägledande samspel ICDP vägledning hur du som förskollärare  eller annan vuxen omsorgsperson kan utveckla ditt samspel med dina förskolebarn. Dessa tre dialoger fördjupas ytterligare med hjälp av åtta temana för gott samspel.