Stiftelsen ICDP Sveriges hållning vad gäller utbildning och vägledning i programmet under pågående Corona pandemin är att varje utbildare och vägledare följer allmänna råd och bestämmelser som gäller både nationellt och lokalt. Stiftelsen ser det också som att det är bättre att göra någonting än ingenting alls, därför rekommenderar vi uppstart av både utbilding- och vägledningsgrupper via digitala plattformar i avsaknad av möjlighet till fysiska möten.

Stiftelsen öppnar upp för digitala lösningar

Förslag på genomförande av digital utbildning på nivå 1 och 2

Film med råd till föräldrar under corona pandemin