Empatiskt ledarskap – vägledningshäfte för ledare

Pris: 45 kr

Artikelnr: 9789198110913 Kategori:

Beskrivning

Arbetsplatser är ofta präglade av ett högt tempo och höga krav. Vanligtvis är ledarens roll att ytterligare skärpa kraven för att verksamheten skall ha en större måluppfyllelse. I detta häfte försöker vi beskriva ett Empatiskt ledarskap, en roll där du genom medkänsla, närvaro och självreflektion bidrar till dina medarbetares samarbete och förmåga. Ett ledarskap som på sikt stöder hälsa och engagemang i arbetet. I häftet introduceras Vägledande samspels ICDP:s tre dialoger som hjälp för att du och dina medarbetare skall ha en mer utvecklad och hälsofrämjande dialog. Häftet beskriver även hjärnans funktioner för att du som ledare bättre skall förstå dina egna och dina medarbetares känslor och reaktioner. I häftet finns en hel del praktiska övningar. Häftet ingår i utbildningen Empatiskt ledarskap, en ledarskapsutbildning med utgångspunkt från vägledande Samspel ICDP:s tre dialoger.