Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Pris: 55 kr

Detta arbetshäfte är en del av kurslitteraturen för Programmet Vägledande
samspel ICDP, men kan också läsas för att förstå hur arbetet med Programmet
kan vara ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i praktiken. Om konventionen
säger att vi ska respektera barnet så erbjuder Programmet Vägledande samspel
ICDP ett hur.
Vägledande samspel ICDP arbetar för att barnkonventionen ska förverkligas
praktiskt i vardagen både för föräldrar och professionella.

Artikelnr: 9789198537529 Kategori:

Beskrivning

Detta arbetshäfte är en del av kurslitteraturen för Programmet Vägledande
samspel ICDP, men kan också läsas för att förstå hur arbetet med Programmet
kan vara ett sätt att förverkliga Barnkonventionen i praktiken. Om konventionen
säger att vi ska respektera barnet så erbjuder Programmet Vägledande samspel
ICDP ett hur.
Vägledande samspel ICDP arbetar för att barnkonventionen ska förverkligas
praktiskt i vardagen både för föräldrar och professionella.