Rektorer i Finspång utbildar sig i Vägledande samspel

Vi arbetar som rektorer i Finspångs kommuns kommunala förskolor. Vi har c:a 900 barn i våra verksamheter samt c:a 200 personal. Största personalgrupperna är förskollärare och barnskötare. Det är 7 st rektorer som driver var sin enhet.  Vi har också 2 rektorer som har förskola och skola under sitt rektorsområde. Våra förskolor finns inom tätort samt landsbygd, därav varierar de i storlek.

Som en del av vårt likvärdighetsarbete som vi har i vår organisation så vill vi fokusera på vuxnas förhållningssätt mot våra barn i verksamheten. Vi ser att det är en viktig faktor för att skapa likvärdiga förskolor i Finspångs kommun.

Idag har vi 2 st utbildare i vår kommun som utbildar i Vägledande samspel. Dessa vägledare ska i sin tur leda vägledningsgrupper på våra förskolor. Vårt mål är att ha några fler utbildare i organisationen för att utbilda fler. Vår tanke är att ha några vägledare per förskola för att de i sin tur ska leda olika vägledningsgrupper.

Vi har nu gått en chefsutbildning bas (4 dagar)via stiftelsen för ICDP för att klä ledarskapet med kompetens eftersom de organiserar och leder sina utvecklingsprocesser på sina enheter.

Ni vill ni nå oss finns vi på kommun@finspang.se eller 0122-85000

Zlatko Jankovic

Verksamhetschef förskola, grundskola (F-6) samt särskola 

Finspångs kommun, sektor utbildning 

Kontakta Zlatko

Zlatko Jankovic

Förskolechef

zlatko@icdp.se