Huvudseminarier

Sociokulturella redskap, Roger Säljö.

Presentation kommer senare

Dialog och Demokrati – Paul Bergman

Den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet

Webbbaserad utvärdering Sverige föreläsning Demokrati och dialog

Parallella seminarier

Venskapsyoga – Anne Linder

Venskabsyoga

Præsentation af Relatuz – Anne Linder

En digital WebAPP udviklet til implementering af ICDP og til digitalt støttet forældrevejledning.

Præsentation-af-Relatuz

Barns trivsel – Eli Østberg Baardseth

de voksnes ansvar”. ICDP i kommunale barnehager i Bydel Grünerløkka

Rapport ICDP i barnehager i Bydel Grünerløkka 20060715 (3)

Eli Baardseth Nordisk nettverksmøte i Stockholm 9.5.2017

Fra flugt til skolegang’ – Anne Stoustrup Therkildsen

Effektstudie af ICDP-interventioner målrettet nytilkomne flygtningebørn og deres omsorgsnetværk

ICDP-netværkstræf, Stockholm

ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete – Ann-Sofie Lindgren

”man är så mycket mer med barnen nu”

Presentation forskningsseminarium 20 160 408

Participant´s experiences from facilitator´s groups – Saija Tanhuanpää

Participants experience

Eva Eurenius

Det länsövergripande genomförandet av föräldrastödsprogrammet ICDP i primärvården i Västerbotten, Sverige

ICDP i Västerbotten, nätverksträff i Bålsta, 2017-05-04

Asylmottak – Grete Flakk

Grete Flakk, seniorrådgiver, ansvarlig for implementering av ICDP i Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Norge

Seminar asylmottak Nordisk nettverksmøte 2017

Radikaliscering och voldelig ekstremisme – Grete Flakk

ICDP som forebyggende tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Seminar radikalisering Nordisk nettverksmøte 2017

 

www.tsreklam.se , www.printoz.se och www.nordklockor.se hjälpte till med tygpåsarna till eventet!