Läs på ICDP Internationals egen hemsida om det arbete som pågår hos dem

www.icdp.info