Utbildningar på gång

Empatiskt ledarskap

Under våren 2019 kommer en utbildning för alla som utövar ledarskap i sin yrkesutövning.  Deltagare i utbildningen behöver ha kunskap om Vägledande samspel ICDP men behöver inte ha gått utbildning i programmet.

Utbildningen vänder sig till dig som leder eller ansvarar för implementering av Programmet eller vill utveckla ditt ledarskap. Fokus ligger på den empatiska och relationella kompetensen.

Under hösten 2018 kommer det bli möjligt att anmäla sig till utbildningen här på hemsidan.

Utbildningen kommer vara 2 + 1 dagar i Stockholm. Kostnad 12 000 kr + moms.

Efter genomgången utbildning kommer möjlighet till fortsatt grupphandledning i Empatiskt ledarskap om den egna ledar, vägledar- och utbildar rollen att erbjudas.

 

Centrala utbildningar

Under hösten 2018 håller vi utbildning på Basnivå i Stockholm och Göteborg.

Vägledarutbildning påbörjas i Stockholm.

Utbildning till Handledare och utbildare i Programmet påbörjas också under hösten 2018.

Fortfarande finns några platser kvar.