Vårens seminarium om barnkonventionen

Välkommen till en dag då vi har fokus på Barnkonventionen!

Föreläsare är Susann Swärd som har arbetat för mänskliga rättigheter i över 20 år. Idag är Susann verksamhetschef för Rättighetsfokus samt människorätts- och barnrättsstrateg inom RegionKronoberg. Hon har stor erfarenhet av skräddarsydd kompetensutveckling inom mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. Susann är även författare till både handböcker om barnets rättigheter och barnböcker som förklarar barnets rättigheter på ett praktiskt och pedagogiskt sätt.

Barnkonventionen blir svensk lag 1/1 2020. Vad innebär det och vilka krav ställer detta på omsorgsgivare, socialtjänsten, förskolan, skolan och hälso- och sjukvården? Vi förtydligar på ett enkelt och praktiskt sätt barnrättsansvaret i den dagliga verksamheten.

Läs mer och anmäl dig här