Vi arbetar på hemsidan

Vi korrigerar möjligt innehåll i abonnemang på Community och därav kommer en del av er få mail om förnyat abonnemang. Det betyder att abonnemanget nu fungerar som det ska. Även för er som inte får mail fungerar abonnemanget om ni har ett aktivt abonnemang. Det är när vi behöver göra korrigeringar som mail ibland går iväg till er då det är automatiserat i systemet. Naturligtvis kommer inga fakturor att skickas även om det står så i mailet du får. Om du har frågor maila till caroline@icdp.se

Tack för er förståelse!