Presentationer under ICDP-Nordens nätverksträff den 9:e – 10:e maj 2017.

Här finns de olika presentationer från olika föreläsaren under den Nordiska Nätverksträffen 2017.

Den demokratiska och etiska grunden i ICDP-programmet – Dialog och Demokrati.

Föreläsare Paul Bergman

föreläsning Demokrati och dialog

13.30 – 13.55 Parallella seminarier

Alternativ 1:

Webb-baserad utvärdering av vägledande samspel iICDP- programmet i Sverige för föräldrar, pedagoger och familjehem. 

Föreläsare: Paul Bergman.

Webbbaserad utvärdering Sverige 

Alternativ 2:

Barns trivsel-de voksnes ansvar”. ICDP i kommunale barnehager i Bydel Grünerløkka

Föreläsare: Eli Østberg Baardseth.

Eli Nordisk nettverksmøte i Stockholm 9.5.2017

Eli. Rapport ICDP i barnehager i Bydel Grünerløkka 20060715 (3)

Alternativ 3:

ICDP som verktyg i förskolans kvalitetsarbete – ”man är så mycket mer med barnen nu

Föreläsare: Ann-Sofie Lindgren,

Ann Sofie.Presentation forskningsseminarium 20 160 408

14.05 – 14.30 Parallella seminarier

Alternativ 1:

ICDP som forebyggende tiltak mot radikalisering og voldelig ekstremisme 

Föreläsare: Grete Flakk,

Seminar radikalisering Nordisk nettverksmøte 2017

Alternativ 2:

Præsentation af Relatuz. En digital WebAPP udviklet til implementering af ICDP og til digitalt støttet forældrevejledning.

Föreläsare: Anne Linder,

Præsentation af Relatuz

 

 Alternativ 3:

Det länsövergripande genomförandet av föräldrastödsprogrammet ICDP i primärvården i Västerbotten, Sverige  

Föreläsare: Eva Eurenius

ICDP i Västerbotten, nätverksträff i Bålsta, 2017-05-04, EE

14.40 – 15.00. Parallella seminarier

Alternativ 1:

ICDP i Asylmottak  

Föreläsare: Grete Flakk, seniorrådgiver, ansvarlig for implementering av ICDP i Norge. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Norge

Seminar asylmottak Nordisk nettverksmøte 2017

 Alternativ 2:

VenskpasYoga

Föreläsare: Anne Linder,

Venskabsyoga – stockholm- oplæg Anne Linder (3)

 

Alternativ 3:

Participant´s experiences from facilitator´s groups. 

Föreläsare: Saija Tanhuanpää,

Participants experience.., Tanhuanpää, Siirto_Honkanen

Alternativ 4:

Fra flugt til skolegang’ – effektstudie af ICDP-interventioner målrettet nytilkomne flygtningebørn og deres omsorgsnetværk  Föreläsare: Anne Stoustrup Therkildsen,.

ICDP-netværkstræf, Stockholm – Anne Therkildsen

 

15.40 – 16.20: Elisabet Löfberg Haglund, musiklärare och Tommie Haglund, presenterar boken Känsloresan, 

Musiken finns att ladda ned i Boken Känsloresan

16.20 – 17.00 Tommie Haglund lyfter fram betydelsen av skapande för att övervinna smärta och sjukdom.

Ingen presentation

 

09.00 – 10.30 Sociokulturella redskap, Roger Säljö.

Presentation kommer senare